Publicerad 21 november 2023

Inriktning och verksamhet

Inriktningen för SKR:s arbete under åren 2024-2027 beslutades på kongressen i november 2023.

SKR:s inriktning 2024-2027

Den 16 november beslutade kongressen om SKR:s inriktning för åren 2024-2027

SKR:s inriktning 2024-2027 (PDF)

SKR:s vision

Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Strategiska huvuduppdrag i inriktningen

  • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  • Välfärdsutveckling genom digitalisering
  • Långsiktiga planeringsförutsättningar

SKR:s verksamhetsidé

SKR ska tillsammans med medlemmarna utveckla välfärden för alla invånare utifrån lokala behov.

Det sker genom att SKR:

  • Företräder och stärker medlemmarna i arbetsgivarrollen.
  • Bistår medlemmar med kunskap, råd och service.
  • Erbjuder konkreta verktyg och lösningar.
  • Påverkar regering, riksdag och EU.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.