Publicerad 16 augusti 2023

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKR har två nätverk för näringslivsfrågor som riktar sig till kommunala och regionala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Regionala nätverket

Under 2023 bjuds det regionala nätverket in till digitala möten en gång i månaden. Inbjudan går ut till den regionalt näringslivsansvarige och mötena sker i Teams.

Kommunala nätverket

Under 2023 bjuds det kommunala nätverket in till 4-5 digitala ämnesspecifika seminarier per år.

Fysisk nätverksträff i Stockholm

Den 23-24 oktober har vi en fysisk Nätverksträff för näringslivsansvariga i kommuner och regioner, Fysisk nätverksträff 23-24 oktober, anmälan och mer information

Mötenas innehåll

På mötena diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas och regionernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte, inspiration, regelförenkling och nya initiativ är centrala delar i nätverken.

Mer information

Vill du veta mer om nätverken eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

fredrik.berglund@skr.se

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.