Publicerad 8 december 2022

Regional statistik om arbetsmarknaden

För regionernas kompetensförsörjningsuppdrag behövs tillgång till regionalt nedbrytbar statistik. Att få tillgång till god statistik är en av de viktigaste pusselbitarna för ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete.

Regionala matchningsindikatorer

På initiativ av regionerna finns nu regionala matchningsindikatorer som belyser utbud, efterfrågan och förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden. Matchningsindikatorerna är resultatet av ett utvecklingsarbete som drivits av Reglab. Reglab är ett forum för regional utveckling och har 24 medlemmar, de 21 regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova.

Regionala matchningsindikatorerna finns som en del i SCB:s Statistikdatabas och innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar.

Regionala matchningsindikatorer i SCB:s Statistikdatabas

Trender och prognoser

Trender och Prognoser från SCB innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar. Exempelvis tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft på längre sikt, cirka 20 år, med nuvarande utveckling i befolkning, utbildning och arbetsliv. De regionala långsiktiga prognoserna i materialet ger en bild av risker för regionala obalanser, behov av gymnasieprogram, pensionsavgångar i olika yrkesgrupper osv. Den senaste nationella Trender och prognoser publicerades 18 februari 2021.

För att ge alla regioner tillgång till ett regionalt nedbrutet materialet medfinansieras de regionala prognoserna av Tillväxtverket genom en särskild projektutlysning. SCB:s regionala trender och prognoser levererades till regionerna 31 mars 2022.

Trender och prognoser i SCB:s statistikdatabas

 Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen prognoser över arbetsmarknadens utveckling och prognoser för utvecklingen har varit värdefullt underlag för regionernas kompetensförsörjningsarbete. Med förändrade insamlings- och analysmetoder presenteras i dagsläget endast prognoser för riket.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.