Publicerad 8 augusti 2023

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

En enkät skickas till dem (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

För att delta i undersökningen behöver deltagande kommuner skriva ett avtal med SKR samt upphandla en av SKR:s godkända statistikkonsulter.

Sju myndighetsområden mäts

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.
 • upphandling

Ta del av resultaten i en webbportal

Webbportal Insikt (nytt fönster)

För deltagande kommuner kan resultaten följas löpande i en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord.

SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.