Publicerad 16 augusti 2023

Företagsklimat

Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling.

Kommunerna har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Regelbundna mätningar av faktorer som kommunerna själva ansvarar för kan utgöra konkreta verktyg för förbättringsarbete av det lokala företagsklimatet.

SKR:s roll

SKR arbetar på olika sätt för bidra till att förbättra näringslivs- och företagsklimatet lokalt och regionalt. Fokus ligger på att främja samverkan mellan kommunen och näringslivet, lyfta medlemmarnas möjligheter att arbeta med kompetensförsörjning samt service och bemötande i kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.