Publicerad 2 november 2023

Innovationsveckan 2023

Innovationsveckan genomfördes för femte gången den 2-6 oktober 2023. Programmet omfattade drygt 80 aktiviteter som genomfördes av arrangörer från hela landet.

Vi vill framföra vårt varma tack till alla som medverkat och bidragit till att göra veckan till en höjdpunkt för alla som arbetar med innovation och förnyelse i den offentliga sektorn.

Du kan del av innehållet i efterhand

På Innovationsveckan.nu sammanställs länkar till de digitala aktiviteter som finns inspelade, som alla kan ta del av i efterhand.

Innovationsveckans inspelningar

Om innovationsveckan i korthet

Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter digitalt och lokalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

  • Aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program.
  • Preliminär tid för Innovationsveckan 2024 är 30 september - 4 oktober.
SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.