Publicerad 17 november 2022

Innovationsveckan 2022 har gått i mål

Under fem dagar har kommuner, regioner, myndigheter med samarbetspartners presenterat och diskuterat en bred paljett av utvecklingsfrågor, alltifrån autonoma flygplatser till ungas vardagsrörelser, välfärdsteknik i daglig verksamhet och cybersäkerhet. Inspelade aktiviteter går att ta del av i efterhand.

Innovationsveckan genomfördes den 3–7 oktober 2022 med över 120 aktiviteter. SKR vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat och bidragit till att göra veckan till en höjdpunkt för alla som arbetar med förnyelse i den offentliga sektorn. Vår förhoppning är att engagemanget lever vidare genom de kontakter, möten och idéer som uppstått under veckans alla aktiviteter.

Inspelade aktiviteter

På Innovationsveckans webbplats hittar ni länkar till de digitala aktiviteter som finns inspelade och som kan ses i efterhand. Materialet fylls successivt på av arrangörer som valt att spela in sina aktiviteter.

Arkiv för inspelade aktiviteter Innovationsveckan 2022

Leda för innovation

SKR:s VD Palle Lundberg och innovationsforskare Leif Denti samtalar om hur vi leder för innovation i praktiken. De delar med sig av praktisk erfarenhet i kombination med forskning.  Sändningen, uppdelad i olika kapitel, går att ta del av i efterhand.

Leda för innovation

Vinnare av priset Lätt att sprida 2022

Under veckan uppmärksammades bidragen i utmärkelsen Lätt att sprida-priset som instiftats för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor.

Vinnaren av 2022 års pris blev Bup Skåne Online, en lösning somharsamskapatsss av barn och unga och som bidrar till ett ökat psykiskt välbefinnande i samhället. Bakom bidraget står Barn- och Ungdomspsykiatrin i Region Skåne.

Bup Skåne Online ochövrigafinalistersss bidrag finns tillgängliga i form av korta filmer på Innovationsveckan.nu.

Vinnare och bidrag av Lätt att sprida priset 2022

Ominnovationsveckann i korthet

Innovationsveckan är unik: den är lokal, nationell och internationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter digitalt och lokalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ettmerinnovativttt offentligt Sverige.
Aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten. Många seminarierochworkshopsss spelas in och kan ses i efterhand.

Preliminärt datum för Innovationsveckan 2023 är 2-6 oktober.

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sverigesinnovationsmyndighett, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Innovationsveckan.nu

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR