Publicerad 26 mars 2021

Nätverk, kommunala högskolesamordnare

SKR:s nätverk för kommunala högskolesamordnare riktar sig till tjänstemän i kommuner med universitet, högskolor eller campus, som arbetar för att stärka samverkan mellan kommunen och akademin.

Nätverket är också öppet för tjänstemän som arbetar med kommunala lärcentra. Grundtanken och syftet med nätverket är att samla personer (tjänstepersoner) från berörda kommuner för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket är även öppet för regioner.

En annat viktig uppgift för nätverket är att bidra till SKR:s intressebevakning kring akademins samverkansuppgift, den högre utbildningens roll i samhället samt behov av kompetensförsörjning. Nätverket växer gradvis och de flesta av landets ”högskolekommuner” är representerade på vår sändlista även om inte alla deltar när vi ses.

Vill du veta mer om nätverket, kontakta Eva Marie Rigné.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.