Publicerad 17 november 2022

AI-nätverket för kommuner och regioner

Sedan hösten 2021 driver AI Sverige och SKR tillsammans ett gemensamt AI-nätverk för regioner och kommuner för att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor.

Tillsammans identifierar vi resurser, behov och hinder för att driva AI-utveckling. Tanken är att nätverket ska fungera som en hjälp till självhjälp för en kommuns eller regions resa mot att bli en AI-mogen organisation.

Under träffarna fördjupar vi oss i olika aktuella teman, delar erfarenheter och lär av varandra. Vid tidigare träffar har vi exempelvis haft teman som AI-mognad, datahantering, språkbaserad AI, innovationskultur. Vid varje tillfälle tar vi del av något case av hur någon organisation arbetat med AI.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som driver AI-utvecklingen framåt på ett eller annat sätt i din kommun eller region som exempelvis digitaliseringsansvarig, verksamhetsnära utvecklingsledare, AI-samordnare eller personer som arbetar med AI-projekt.

Deltagande och kostnad

  • Alla nätverksmöten är öppna. Du välkommen oavsett om du varit med tidigare eller inte.
  • Träffarna sker online och kostnadsfria.
  • Du anmäler dig till respektive träff du vill delta på. Anmälan till nätverksträffarna sker via AI Sweden (Events)

Nätverksträffar

Nätverket har möten cirka fyra gånger per år. Vi delar in mötestiden i tre delar: lärande, samverkan och inspiration samt en del där vi lär av varandra och fördjupar oss i temat.

Kommande nätverksträffar 2023

  • 2 februari klockan 09.00-11.00
  • 11 maj klockan 09.00-11.00

Evenemang

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR