Publicerad 14 februari 2022

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.

Här lär vi oss av varandra att ha förmåga till förändring, hur vi arbetar i nya konstellationer, nyttjar smart teknik och hanterar data på ett ansvarsfullt sätt.

Offentliga Rummet är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering, exempelvis som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden.

Du är generellt intresserad av digitaliseringens möjligheter för utveckling och effektivisering. Du arbetar inom kommun, region, myndighet, samverkansorganisation, akademi, branschorganisation eller näringsliv.

Program, medverkande och anmälan, Offentliga Rummet

Offentliga Rummet Play och Play+

Plattformen Offentliga Rummet innehåller en publik del, öppen för alla. Vi kallar den för Offentliga Rummet Play. Här finns det kortare videofilmer och allmän information.

Offentliga Rummet Play+ är plattformens abonnemangsdel, med livesändningar, On-Demand-Material och fördjupningar.

Plattformen Offentliga Rummet Play och Play+

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare
  • Jessica Röök
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR