Stödprocessen: Realisera och följa upp

Denna delprocess inleds med att IoT-tjänsten projekteras, utvecklas och därefter driftssätts.

Beskrivning av stödprocessens andra delprocess, Realisera och följa upp. Alla aktiviteter och delprocessens två beslutspunkter beskrivs nedan

Klicka på bilden för en större version. Beskrivning av stödprocessens tredje delprocess, Realisera och följa upp.

Aktivitet: Testa och leveransgodkänna

Ni testar och leverans­godkänner tjänsten utifrån de säkerhets­aspekter som ni definierat avseende:

  • It
  • OT (Operational technology) är driftsystem och driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Det är som it (datorsystem för exempelvis administration) fast på fabriksgolvet, elnätet, vården eller i den smarta/digitaliserade samhället.
  • Informationssäkerhet

Huvudresultatet för denna del av processen är en godkänd och driftsatt IoT-tjänst.

Detta steg är en ingående del i huvudaktiviteten ”Implementera teknik för IoT-tjänst” som återfinns i kärnprocessen Realisera och följa upp. Läs mer om detta steg samt se fler aktiviteter i den delprocessen.

Kärnprocessen: Realisera och följa upp

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR