Stödprocessen: Identifiera

I denna delprocess finns två aktiviteter, "Kartlägga nuläget" och "Omvärldsbevaka", som är gemensamma med aktiviteterna med samma namn i kärnprocessen.

Beskrivning av stödprocessens första delprocess, Identifiera. Alla aktiviteter och beslutspunkten i delprocessen beskrivs nedan.

Klicka på bilden för en större version. Beskrivning av stödprocessens första delprocess, Identifiera.

För att kunna genomföra en förändring som svarar mot de verkliga behoven, behöver ni göra en behovskartläggning, som beskriver nuläge och omvärld. Här gör ni också en genomgång av tänkta eller eventuella leveran­törers tekniska lösningar och om dessa tillgodoser behovet.

Resultat från ”Identifiera" är en nuläges- respektive omvärlds­analys med avseende på robust och säker IoT.

Se beskrivning av aktiviteterna samt Beslutspunkt 1, Besluta om att fördjupa analys, i kärn­processen.

Kärnprocessen: Identifiera

HUKI

Huvudansvarig

  • Verksamhets­ägare/ beställare

Utförare

  • Systemägare

Konsulteras

  • Säkerhetsexpert
  • Systemintegratör / arkitekt
  • Nätverk och kommunikation
  • Utvecklare / AI-provider
  • Moln- och plattformsleverantör
  • Leverantör / Tillverkare av IoT

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR