Delprocesser för robust och säker IoT och informations­säkerhet

Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserade på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare. Denna delprocess beskriver hur er organisation kan arbeta för att skapa robust och säker IoT samt jobba med informationssäkerhet genom att bland annat använda KLASSA v4.

Syftet med denna stödprocess är att:

  • Beskriva en metod samt tillhandahålla verktyg för analys av minimikrav avseende säkerhetsåtgärder för IoT.
  • Beskriva en metod samt tillhandahålla verktyg för riskhantering.
  • Beskriva hur ni identifierar information, dataströmmar och klassa med hjälp av IT-verktyget Klassa.

De tre beslutspunkterna i denna stödprocess är gemensamma med ”kärnprocessen”.

Kärnprocess för Identifiera, Specificera & planera samt Realisera och följa upp

För att ni ska kunna ta bästa möjliga beslut i varje beslutspunkt, behöver de verksamhetsmässiga aspekterna (beskrivs i Kärnprocessen) löpande vägas samman med aspekterna för robust och säker IoT samt informationssäkerhet.

Processbeskrivning

Beskrivningen, som visar stödprocessen Säkerställa robust och säker IoT och informationssäkerhet i sin helhet är uppdelad i fem bilder för bästa visningsupplevelse. Bläddra mellan bilderna genom att använda pil-tangenterna som syns när du håller muspekaren ovanför bilden.

Klicka på bilden för en större version. Beskrivning av stödprocessen Säkerställa robust och säker IoT och informationssäkerhet i sin helhet. Stödprocessen följer samma indelning i delprocesser som kärnprocessen, det vill säga i delprocesserna Identifiera, Specificera och planera samt Realisera och följa upp. De olika delprocesserna förtydligas ytterligare i processbeskrivningen: "Identifiera", "Specificera och planera" och "Realisera och följa upp".

Bilden går också att ladda ner i sin helhet:

Robust och säker IoT och informationssäkerhet, hel processkiss (PNG)

Navigera mellan processerna

Du befinner dig i stödprocessen ”Robust och säker IoT och informationssäkerhet”. Kärnprocessen, ”Identifiera, specificera & planera samt realisera och följa upp”, beskriver processen från att ett behov identifieras till genomförande och uppföljning. Du når kärnprocessen via menyn.

Identifiera, Specificera & planera samt Realisera och följa upp

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR