Ansvar (HUKI) och roller

HUKI är en matris som beskriver olika rollers deltagandet i att slutföra uppgifter eller leveranser för ett projekt eller process. Det är särskilt användbart för att klargöra roller och ansvar.

HUKI är en akronym som härrör från de fyra nyckelansvariga som används mest:

 • H - Huvudansvarig
 • U - Utförare
 • K - Konsulteras
 • I – Informeras

HUKI Stödprocessen, redigerings- och anpassningsbar (Excel) Excel, 24 kB.

Roller

Verksamhetsägare/Beställare

Någon form av beslutande organ:

 • Digitaliseringschef
 • Förvaltningschef
 • Kommun/regionchef
 • Kommun/regionfullmäktige
 • Nämnd
 • Styrelse
 • Styrgrupp

Systemägare

Informationsägare

Säkerhetsexpert

Systemintegratör/arkitekt

Nätverk och kommunikation

DSO - Dataskyddsombud

Utvecklare/AI-provider

Moln- och plattformsleverantör

Leverantör/Tillverkare av IoT

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.