Samarbete och synkronisering mellan kärn- och stödprocessen

Här beskrivs hur ni bör samarbeta och synkronisera arbetet mellan de två olika delarna i vägledningen. Detta samarbete är av otroligt stor vikt så att inte verksamheten köper in en IoT-tjänst som inte är förenlig med befintlig it-infrastruktur och arkitektur, eller så att it-avdelningen inte köper in en tjänst som verksamheten eller användarna inte behöver.

Kärnprocess: Identifiera, Specifiera & planera samt 
Realisera och följa upp

Stödprocess: Säkerställa robust och 
säker IoT samt informations­säkerhet

Ni bör fokusera samarbetet och synkroniseringen i de tidiga skedena i processen, det vill säga i delprocesserna Identifiera samt Specificera och planera.

Synkronisering i delprocessen Specificera och Planera

Bilden visar synkronisering i delprocessen Specificera och planera. Denna bild syftar till att poängtera att löpande avstämningar och samverkan behöver ske genom hela denna del för att få ett så bra underlag till business case(s) som möjligt.

Bläddra mellan de olika delarna av delprocessen med piltangenterna som visas när du håller musen ovanför bilden.

Förstora bilden

Beskrivning av kärn- och stödprocessens behov av synkronisering/samarbete i delprocessen Specificera och planera. Klicka på bilden för en större version.

Synkronisering, processkiss (PNG)

Här ses att resultatet Säkerhetsmässiga grund­förutsättningar är en viktig input till aktiviteten ”Sammanställa business case(s).

Informationsklassade informations­mängder är senare i processen en viktig input till aktiviteten ”Ta fram plan för att realisera nyttorna”.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.