Ansvar (HUKI) och roller

HUKI är en matris som beskriver olika rollers deltagandet i att slutföra uppgifter eller leveranser för ett projekt eller process. Det är särskilt användbart för att klargöra roller och ansvar.

HUKI är en akronym som härrör från de fyra nyckelansvariga som används mest:

 • H: Huvudansvarig
 • U: Utförare
 • K: Konsulteras
 • I: Informeras

HUKI Kärnprocessen, redigerings- och anpassningsbar (Excel) Excel, 25 kB.

Roller

Nedan listas de ingående rollerna i denna del av vägledningen. Dessa roller återfinner du kopplat till varje aktivitet och sammanställt i Excelform i fliken HUKI, Ansvarsmatris.

Verksamhetsägare/Beställare

Någon form av beslutande organ:

 • Digitaliseringschef
 • Förvaltningschef
 • Kommun/regionchef
 • Kommun/regionfullmäktige
 • Nämnd
 • Styrelse
 • Styrgrupp

Verksamhetsutvecklare

Exempel på roller:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Strateg
 • Utredare
 • Kvalitetsutvecklare
 • Utvecklingsledare
 • Processägare/-ledare
 • Verksamhetsarkitekt
 • It-arkitekt

Verksamhetsnära personal

Denna roll innefattar både verksamhetsnära personal och chefer.

Exempel inom vård och omsorg:

 • Brukarnära personal
 • Handläggare
 • MAS/MAR/SAS

It-organisation

Exempel på roller:

 • Systemägare
 • Systemförvaltare
 • It-drift
 • Systemadministratör

Controller

Informationsägare

Upphandlingsansvarig

Leverantör/ Tillverkare av IoT

Användare

Arbetsgrupp

Projektledare för implementering av IoT-tjänst

Avtalsuppföljare

Uppföljningsansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.