Publicerad 17 februari 2023

Digital mognad

SKR bidrar i kommuners och regioners strävan att öka sin digitala mognad, det vill säga sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

Kompetensforum – fortsättningen av den gemensamma digitala resan

SKR har gett Adda i uppdrag att långsiktigt bygga vidare på den grund som lagts genom det nu avslutade ESF-projektet Digital mognad. Inom Nationellt kompetensforum digital mognad ges alla kommuner och regioner fortsatt möjlighet att tillsammans arbeta för att öka sin förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Deltagande organisationer kommer kunna ta del av ett växande antal utbildningar, kurser, seminarier samt metod- och processtöd, med utgångspunkt i DiMiOS-modellen (Digital Mognad i Offentlig Sektor), som bidrag till det egna arbetet med digitala mognad. Kompetensforum är också en social yta för dialog och erfarenhetsutbyte där vi lär av varann. Genom denna dialog och de behov som växer fram formas Kompetensforum och den gemensamma resan framåt.

DiMiOS-modellen, Digitalförvaltning

SKR och Adda hoppas att alla kommuner och regioner vill vara med i det gemensamma arbetet. Läs mer och anmäl er organisation via länken nedan.

Kompetensforum, Adda

Erbjudande om seminarier

För att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering genomförs löpande seminarier. Målgruppen är tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommuner och regioner som är involverade i eller intresserade av digitaliseringsarbete och dess styrning. Seminarier kommer att genomföras under 2023. Nya tillfällen publiceras löpande i SKR:s evenemangskalender.

Aktuella evenemang inom digitalisering

Under hösten 2022 har SKR, forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet tillsammans med kommuner och regioner genomfört seminarier. Seminarierna är inspelade och du kan ta del av dem i efterhand.

Inspelade seminarier
Seminarierna har sin utgångspunkt i de rapporter som forskningskonsortiet har tagit fram om kommuners och regioners digitalisering ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Rapporter, Diagital förvaltning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.