Publicerad 18 december 2023

Arkivering by design

Arkivering by design syftar till att förbättra digital arkivering oberoende av regelverk och utgår från två centrala begrepp: hållbarhet och tillgänglighet. Genom användarcentrerad tillämpning stärks informationens långsiktiga hållbarhet och tillgänglighet, vilket gynnar såväl verksamheten som medborgarna.

Arkivering by Design är en EU-anpassad metod från det nederländska nationalarkivet. Inom EU samarbetar Riksarkivet med andra nationella arkivinstutioner. I Sverige utförs arbetet tillsammans med SKR och ett flertal kommuner och regioner för att främja denna framgångsrika metod.

Den första fasen av arbetet är nu avslutat, och nu riktar vi blicken mot fas 2. Under denna fas utförs en noggrann utvärdering och validering av det framtagna materialet med fokus på praktisk tillämpning inom kommunala och regionala verksamheter. Vi kommer att utforska tänkbara scenarier och syftar till att skapa en lösning som fungerar i verkligheten.

Arkivering by Design – en första översättning och bearbetning framtagen i samarbete mellan Riksarkivet och SKR Pdf, 2 MB.

Bilaga 1, checklista Pdf, 552 kB.

Bilaga 2, analysverktyg Pdf, 409 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.