Publicerad 11 mars 2021

Mina meddelanden

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag. SKR stöttar kommuner och regioner i att ansluta till tjänsten.

Mina meddelanden förvaltas av Skatteverket på uppdrag av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. SKR stöttar kommuner och regioner i att ansluta till tjänsten.

Så fungerar Mina meddelanden, minameddelanden.se

Kommuner och myndigheter som använder Mina meddelanden

Vägledning för att ansluta sig

SKR har tagit fram en vägledning för att stödja kommuner och regioner i arbetet med att ansluta sig till Mina meddelanden.

Vägledning Mina meddelanden (PDF) Pdf, 1 MB.

Kravunderlag och ramavtal

Som ett ytterligare steg för att underlätta anslutning till Mina meddelanden via olika verksamhetssystem har SKR också tagit fram ett kravunderlag som ska förenkla och förbättra kravställningsarbetet gentemot leverantörer.

Kravunderlag vid upphandling eller utveckling av verksamhetssystem (PDF) Pdf, 705 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR