Publicerad 27 oktober 2022

E-legitimation

SKR anser att alla ska kunna e-legitimera sig privat och i tjänsten. Detta är avgörande för utvecklingen av det digitala samhället och för möjligheten att effektivisera offentlig sektor med stöd av digitalisering.

SKR tycker

E-legitimation till alla

 • Alla ska kunna skaffa sig en e-legitimation för privat användning.
 • Privat sektor ska ges samma förutsättningar som offentliga sektor att nyttja
  lösning för e-legitimering.
 • Lösningar som tas fram ska ha fokus på användbarhet för användaren, enkelhet för e-tjänsters anslutning och med ett fåtal motparter.
 • Staten ska ta ett övergripande ansvar för att infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter tas fram.
 • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e-legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation till alla.
 • De lösningar som erbjuds ska hålla en sådan kvalitet och vara så komplett sammansatta utifrån parternas behov att anslutning blir en självklarhet

E-legitimation i tjänsten

 • Staten ska ta ett övergripande ansvar för en gemensam sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten.
 • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e- legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation i tjänsten.

SKR:s styrelses ställningstagande Digital identitetshantering, (PDF) Pdf, 257 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulf Palmgren
  Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR