Publicerad 16 april 2024

Frågor och svar – Handslaget om digitalisering

SKR ger svar på vanliga frågor om handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

 • Varför ett handslag och en handlingsplan?

  Handslaget utgör strategisk grund för digitaliseringsarbetet. Här anges vision och inriktning. Handslaget är beslutat politiskt i SKR:s styrelse och gäller tills vidare.

  Handslaget konkretiseras genom en handlingsplan som visar hur arbetet ska realiseras i praktiken. I handlingsplanen beskrivs processer och arbetssätt, både internt inom SKR-koncernen men också externt i relation till medlemmarna. Handlingsplanen beskriver ett antal konkreta digitaliseringsinitiativ att gå samman kring.

  Handlingsplanen är till skillnad från handslaget ett levande dokument då nya initiativ löpande ska hanteras och arbetssätt ständigt prövas och utvärderas.

 • Ska alla initiativ genomföras direkt?

  Nej, utifrån de 13 förslagen så har kommunerna prioriterat sex initiativ att börja med. För dessa kommer fyra erbjudanden att skickas ut till kommunerna den 12 juni.

  Erbjudanden om Kompetensgemenskaper har redan skickats ut och erbjudandet om GIF ekonomiskt bistånd kommer hösten 2024.

 • Vem ska betala för initiativen?

  Handlingsplanens genomförande bygger på kommunernas vilja att finansiera. Parallellt söks vägar för nationell finansiering, till exempel statliga medel, forskningsmedel, fonder från EU eller medel inom SKR-koncernen.

  Det kommer att finnas möjlighet att ansluta sig till ett initiativ i ett senare skede, men för de medlemmar som väljer att ansluta sig tidigt finns det fördelar av bland annat finansiella lättnader.

 • Måste alla kommuner vara med på initiativen?

  Det är frivilligt att delta. Varje kommun tar ställning till sin medverkan i de initiativ som SKR erbjuder.

 • Om jag ser ett behov av gemensamt initiativ – vad gör jag då?

  Du kontaktar SKR, Adda eller Inera – oavsett vart du vänder dig tar vi hand om din idé. Du kan också väcka frågan i regionala samarbetsstrukturer.

 • När och hur skickar SKR ut erbjudande till kommunerna om de fyra initiativen?

  Den 12 juni 2024 kommer SKR SKR att skicka ut erbjudanden för fyra av de prioriterade initiativen till alla kommuners officiella registratorsadresser, med hänvisning till kommundirektör, IT-chef eller motsvarande samt socialchef i vissa fall. Erbjudanden om Kompetensgemenskaper har redan gått ut och erbjudandet om GIF ekonomiskt bistånd kommer i höst.

  Erbjudandena kommer att skickas ut som ett samlat erbjudande och initiativ till kommunerna.

  Läs mer om de fyra prioriterade initiativen

  Läs mer om hur processen ser ut efter utskicket

 • Hur svarar kommunen på erjudanden om de fyrainitiativen som har skickats ut 12 juni?

  När måste kommunen svara?

  Senast 30 september 2024. Skriv ut, signera, scanna in och maila till: registratur@skr.se

  Går det att svara för alla 4 initiativen samlat?

  Nej, ett svar per initiativ.

  Får jag en bekräftelse på att vi svarat?

  Ja, du får ett mottagandemeddelande.

  Om jag har frågor, hur gör jag då?

 • Vem kontaktar jag vid frågor om de olika initiativen?

  1. Du kan titta på lanseringsseminarium den 19 juni och-/eller 23 augusti, se nedan länk.
  2. Kontakta portföljkontoret för Handslaget vid SKR, Adda, Inera genom e-post:
   handslaget@skr.se

  Anmälan till lanseringsseminarium den 19 juni 2024

  Anmälan lanseringseminarium den 23 augusti 2024

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Ina Tidvall
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.