Publicerad 15 januari 2024

eIDAS

Offentliga myndigheter, regioner och kommuner ska följa EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS. Förordningen kräver bland annat att e-legitimationer från andra EU-länder tillåts i offentliga tjänster.

Förordningen kommer under 2024 att kompletteras och förtydligas med nya områden, såsom den digitala plånboken.

Digital plånbok eIDAS 2

En ny vägledning ska underlätta införandet av eIDAS

Många organisationer har ännu inte anslutit till den svenska identitetsfederationen, Sweden Connect, som erbjuder koppling till Sveriges eIDAS-nod och svenska e-legitimeringdtjänster.

Eftersom en stor andel av kommuner och regioner i Sverige fortfarande inte accepterar utländska e-legitimationer i sina e-tjänster har SKR tagit fram en praktisk vägledning för att stödja kommuner och regioner i det arbetet. Vägledningen publicerades i sin första version 2019 och har uppdaterats 2024 för att spegla de tillägg som gjorts i förordningen, samt beskriva fyra vägval vid anslutning till Sweden Connect.

Vägledning för anslutning till eIDAS uppdaterad version 2024)

Syftet och nyttan med eIDAS

Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna. Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdad i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-underskrift och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst har samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift, vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

Delat ansvar för eIDAS

Ansvaret för eIDAS i Sveriges är delat. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ett övergripande ansvar för området e-legitimationer. Post- och telestyrelsen (PTS) har ett övergripande ansvar för området betrodda tjänster. Betrodda tjänster är exempelvis lösningar för elektroniska underskrifter.

Varje myndighet, region och kommun ansvarar för att offentliga e-tjänster accepterar utländska e-legitimationer som publicerats inom ramen för eIDAS.

Inloggning med utländska e-legitimationer, DIGG

Betrodda tjänster, PTS

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.