Publicerad 22 maj 2024

Öppna data, stöd

Här får du verktyg, tips och vägledning i arbetet vid införande av öppna data. Smidig tillgång till relevant data är en grundförutsättning för att lösa aktuella samhällsutmaningar. SKR ser stora möjligheter med offentliga aktörers förmåga att publicera öppna data.

För att öppna data ska bidra till samhällsnytta behöver dessa vara lätta att hitta, förstå och använda.

För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen eller regionen erbjuder öppet bör de finnas samlade i en förteckning på webbplatsen.

För att göra det möjligt att använda öppna data ska villkor och metadata för informationen beskrivas så att de blir lätta att förstå. I de fall användare har frågor om informationen ska det vara lätt att få kontakt med rätt person.

Det ska vara lätt för användaren att använda data för sina egna syften. Det innebär att publicering av öppna data ska vara tillgänglig på ett lämpligt sätt, i ett harmoniserade format samt i en god struktur.

Allt detta ökar möjligheterna för användare att nyttja data i sina processer.

SKR erbjuder verktyg för att publicera öppna data

Kommuner och regioner kan använda SKR:s verktyg för att komma igång med publicering av öppna data.

SKR:s verktyg Öppna Data

Så här går publiceringen till:

  1. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data som finns publicerade i databasen Kolada.
  2. Informationen, som verktyget hämtar från kommuner och regioner, har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer .
  3. Slutligen granskar och publicerar Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) nyckeltalen i verktyget.

Kommuner och regioner kan också enkelt länka sina nyckeltal direkt till webbplatsen (www.kommunnamn.se/psidata) genom att använda verktyget.

Digg om öppna data - vägledning och stöd

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har samlat övergripande information om öppna data-direktivet. Du information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, samt länkar till mer fördjupade stöd och vägledningar. Här hittar du också till Sveriges dataportal.

Öppna och delade data, DIGG

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Jonsson
    Statistiker
  • Johanna Fröjdenlund Runarson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.