Publicerad 27 juni 2024

Hälso- och sjukvårdens informationssäkerhetsnätverk, HoSIS

HoSIS är ett nätverk för regionernas och privata vårdgivares informationssäkerhetsansvariga och jurister som arbetar med dessa frågor. Nätverket hette tidigare Nätverket för Informationssäkerhet, (NIS).

Syftet med nätverket är att stödja de som har informationssäkerhetsfrågor i sina respektive organisationer genom informationsdelning mellan organisationer och kompetensområden samt att ge möjligheter och incitament till samarbete.

Projektplats för nätverket

På Projectplace finns ett forum där alla medlemmar i HoSIS får ett konto, som inte medför kostnad för medlemmen. Där kan man dela med sig av egna och ta del av andras dokument och goda exempel. Kallelser till möten sker också denna väg.

HoSIS brukar ha fyra fysiska möten per år, tre endagarsmöten, oftast i Stockholm, samt ett tvådagarsmöte på någon större ort ute i landet

Projectplace

Bli medlem

Nätverket har idag knappt hundra medlemmar fördelade över hela landet, medlemmarna representerar både offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Både offentliga och privata vårdgivare inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personerna med uppgift att representera organisationen i nätverket. Anmälan till nätverket görs till Monica Ask från Region Värmland.

monica.ask@regionvarmland.se

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt men resor och eventuellt uppehälle i samband med fysiska möten betalas av respektive organisation.

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.