Digitalisering

SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Innehåll

Publikationer

Lärande exempel