Publicerad 10 mars 2023

Yrkesutbildning inom komvux

Yrkesutbildning inom komvux är central för samhällets kompetensförsörjning. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft inom de flesta yrkesutbildningarna.

Regeringen har under många år skjutit till statsbidrag för att skapa fler platser och utbildningsvolymen har ökat kraftigt. Det finns dock hinder som SKR anser behöver hanteras för att på ett än mer effektivt sätt bidra till kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om hur statsbidraget är utformat, hur väl branscherna kan möta upp med APL-platser och hur elever kan lockas till olika branscher. Det finns också stora behov av att rigga stödinsatser för elever inom komvux för att de ska klara sin utbildning.

Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux

I en enkätstudie som SKR genomförde 2022 synliggörs kommunernas arbete med yrkesutbildningar inom komvux men också de hinder som finns och SKR:s förslag på lösningar.

Rapport: Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.