Publicerad 21 september 2022

Utbildningsplikt för vissa nyanlända

Reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning.

Sammanhållen utbildning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan som ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.