Publicerad 2 mars 2023

Nationellt statistikverktyg för uppföljning av samverkan kring unga

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) och SKR utvecklat ett nationellt statistikverktyg för uppföljning av samverkan kring unga.

Genom INUK (Informationsutbyte Unga i Kommuner) ska man på ett enkelt sätt kunna följa upp de insatser som görs inom Arbetsförmedlingens och kommunernas samverkan avseende unga arbetssökande i åldersspannet 16-24 år.

Syftet är att åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. Statistikuppföljningen sker månadsvis via maskinöverföring för att ge en kontinuerlig uppdaterad bild samt avlasta den manuella rapporteringen.

Uppföljningens innehåll

Uppföljningen ska besvara frågan hur många unga som får vilken insats och vad denna sedan resulterar i. Uppföljningen visar antalet individer i olika insatser men inte vem som får vilken insats på kommun, region och nationell nivå.

Statistikverktyget gör det nu möjligt att på ett smidigt sätt överföra information från kommunernas olika systemverktyg och Arbetsförmedlingens sökanderegister till en gemensam tjänst. Systemet gör det betydligt enklare att följa upp de insatser som genomförs inom Arbetsförmedlingens och kommunernas (lokala) samverkan avseende unga och nyanlända utan att ytterligare arbete krävs av handläggare/administratör på kommunen.

SKR, DUA och Arbetsförmedlingen har tillsammans med några referenskommuner identifierat den information som nu samlas in.

Hur ansluter man sig?

För att kommuner ska kunna ansluta sig till INUK behöver det finnas en undertecknad överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen finns att ladda ner på Arbetsförmedlingens webb, där du också finner mer information.

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Sänd undertecknad och inskannad överenskommelse till:

informationssamverkan@arbetsformedlingen.se

De kommuner som sökt statsbidrag från DUA för detta kommer få ett särskilt utskick av överenskommelsen till angiven kontaktperson. Om du är osäker på om din kommun sökt medel eller inte kan du läsa mer på DUA:s webbplats.

Statsbidrag från DUA

Det är också viktigt att kommunen har kontakt med sin leverantör av verksamhetssystem, då dessa har kommit olika långt i att utarbeta den tekniska lösningen för anslutning.

Bakgrund

Sedan årsskiftet 2014/2015 har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utveckla sin samverkan med kommunerna för att minska ungdomsarbetslösheten och öka effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har i uppdrag att följa upp samverkan. Arbetsförmedlingen ska vara dem behjälpliga. I de överenskommelser som tecknats ingår att kommunen ska bidra med den information som behövs för att möjliggöra uppföljning. Uppföljningen behövs på nationell nivå som underlag för regeringens politik, och på lokal nivå för att synliggöra kommunernas, Arbetsförmedlingens och det gemensamma arbetet kring unga.

Läs vidare

Kontakt

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.