Publicerad 24 mars 2022

Särskilda insatser för att få arbetslösa i arbete 

Insatser för att få arbetslösa i arbete är vanligtvis speciellt riktade till olika målgrupper.

Statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna ställer ofta olika krav för att delta såsom längd i arbetslöshet, ålder eller funktionsnedsättning.

Kommunerna väljer själva hur deras insatser ska utformas. De grupper man riktar sig mot kan även vara grupper där kommunen ansvarar för andra insatser, exempelvis inom utbildning eller socialtjänst.

Personer som är kortutbildade eller aldrig har varit på arbetsmarknaden kan ha liknande behov av stöd oavsett ålder. På motsvarande sätt som högutbildade, oavsett ålder, kan ha det.

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.