Publicerad 9 juni 2023

Samverkan med sociala företag

För kommuner och regioner kan samverkan och affärer med sociala företag visa vägen till nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar.

Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för och samtidigt bidra till nya och innovativa välfärdslösningar på de utmaningar som kommuner och regioner står inför .

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet på en eller flera samhällsutmaningar. Till exempel kan de verka för att förbättra miljön, minska utanförskap och öka inkludering eller stärka utvecklingen av en ort eller plats. Kännetecken för sociala företag är att:

  • deras affärer är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten.

Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för och samtidigt bidra till nya och innovativa välfärdslösningar på de utmaningar som kommuner och regioner står inför.

Podd om kommuners samverkan med sociala företag

I denna podd får vi höra mer om vad sociala företag är. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.

Podd, Demokratiresan om kommuners samverkan med sociala företag, Libsyn

Introduktion till sociala företag, handbok

För att stötta kommuners och regioners samverkan med sociala företag har SKR tagit fram en handbok. Med denna handbok vill SKR ge kommuner och regioner en introduktion till sociala företag. Handboken handlar om hur kommuner och regioner kan finna nya vägar till välfärdslösningar och ger konkreta exempel på hur kommuner och regioner kan utveckla samverkan och skapa affärer med sociala företag.

Handbok om samverkan med sociala företag

Utvecklingsnätverk, sociala företag

Utvecklingsnätverk sociala företag

Under 2021–2022 genomförde SKR ett ESF-finansierat utvecklingsnätverk för att stödja och följa tolv kommuners utvecklingsresa mot hållbara interna och externa samverkansstrukturer som främjar den sociala ekonomin och bidrar till fler affärer med sociala företag. I och med arbetet har ny kunskap och beprövad erfarenhet erhållits, vilken har sammanställts i nätverkets slutrapport.

Kommuners samverkan med sociala företag – Lärdomar från Utvecklingsnätverk sociala företag 

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.