Publicerad 13 april 2023

Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam

Lagen gör det möjligt för kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, Finsam, trädde i kraft 2004.

Nationella rådet för finansiell samordning

2008 bildade SKR, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

SKR:s representanter i rådet och arbetsgrupp är sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, utredare på arbetsmarknadssektionen, samt utredare på avdelningen för vård och omsorg.

Finsam behöver ses över så att fler får det stöd de behöver

Inspektionen för socialförsäkringen lämnade i slutet av mars den tredje och sista delen av sin utvärdering av den finansiella samordningen. Resultatet visar att samordning är viktig för individerna samt att statliga myndigheters engagemang har minskat. SKR menar att det nu är mer angeläget än någonsin med en översyn av den finansiella samordningen.

Nyhet 13 april, 2023: Finsam behöver ses över så att fler får det stöd de behöver

Fördjupad information om Finsam

Här kan du ta del av ett webbinarium om Finsam. Webbinariet är en kortversion av en heldagsutbildning som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en fördjupad kunskap om Finsam. Filmen är 40 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.