Publicerad 24 mars 2022

Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete

SKR och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i fokus.

I samtliga kommuner och regioner, där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR