Publicerad 11 mars 2021

Samverkan, arbetsmarknadsfrågor

Utvecklingen på arbetsmarknaden ställer krav på en väl fungerande samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR