Publicerad 13 september 2022

Utbildning och skolgång för barn och ungdomar från Ukraina

Här hittar du aktuell information om vad som gäller rätten till skola och utbildning för barn och ungdomar från Ukraina.

Barn och ungdomar från Ukraina omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet och kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). De har då samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Skolverket: Nyanländas rätt till utbildning

På Skolverkets webbplats finns även annan information om nyanlända barn och ungdomar från Ukraina. Det handlar till exempel om veckostatistik från Migrationsverket på antalet mottagna från Ukraina, stöd vid mottagande och kartläggning av barns och ungas kunskaper, information om skolsystemet på flera andra språk.

Nyanlända barn och elever från Ukraina, Skolverket

Frågor och svar om ukrainska barn och ungdomars rätt till utbildning i Sverige

  • Får man erbjuda utbildning till barn och ungdomar innan de fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (registrerat sig)?

    Ja, det är möjligt för kommuner att erbjuda utbildning i förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan även om barnen/ungdomarna inte fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (inte registrerat sig).

    För att de ska ha rätt till utbildning behöver de ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl (29 kap. 2 § andra st. 1 p. skollagen). Det finns dock en möjlighet (befogenhet) för kommunen att ta emot barn och ungdomar som inte anses bosatta i landet med stöd av 4 kap. 2 § andra st. skolförordningen och 12 kap. 11 § gymnasieförordningen. Detta innebär att det får anses vara tillåtet enligt kompetensreglerna i 2 kap. 1 § kommunallagen att ta emot ej bosatta barn och ungdomar även om man inte har någon skyldighet att göra det.

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.