Publicerad 3 oktober 2022

När ska tolk erbjudas?

När en myndighet har kontakt med någon som inte behärskar svenska ska myndigheten vid behov använda tolk. Myndigheten ska också se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt som medborgare. Detta framgår av 13 § förvaltningslagen.

Enligt 3 kap patientlagen har alla patienter rätt att få begriplig information om bland annat sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Tolkbehov och språk bör antecknas i patientens journal. Patienten behöver inte betala för att få tillgång till tolk.

Hälso- och vårdpersonal och patienten måste kunna kommunicera med varandra för att tillgodose kravet på information.

Informationen ska anpassas till:

  • patientens ålder
  • mognad
  • erfarenhet
  • språkliga bakgrund
  • andra individuella förutsättningar.

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ger informationen behöver också enligt 3 kap. 7 § patientlagen så långt som möjligt, försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

På 1177 Vårdguiden finns information på många olika språk som kan vara användbar vid kontakt med hälso- och sjukvården.

Tolka till mitt språk, 1177 Vårdguiden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.