Publicerad 27 mars 2023

Vilken lagstiftning styr vad regionerna ska erbjuda? (uppdaterad 27 mars 2023)

Det är lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som styr vilken vård som regionerna ska erbjuda. Av 4 § punkt 2 framgår att lagen gäller för den som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt bestämmelserna 21 kap. utlänningslagen, vilket är fallet för de personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Lagen har ändrats den 1 juli 2022 för att också omfatta de som har ansökt om ett sådant uppehållstillstånd men ännu ej beviljats tillståndet.

Lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl, Sveriges riksdag

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.