Publicerad 4 april 2022

Frågor och svar om att motverka psykisk ohälsa

Utifrån situationen med Ukrainakriget har SKR här samlat råd och tips till arbetsgivare för att motverka psykisk ohälsa, både hos egen personal och i arbetet med flyktingmottagande.

 • Vad kan jag som arbetsgivare göra för att motverka psykisk ohälsa?

  Chefer och medarbetare kan bli påverkade av en ökad arbetsbelastning som kan uppstå för att möta behoven av stöd till människor som flyr från Ukraina.

  Under pandemin genomförde SKR ett flertal seminarier och sammanställde en mängd material om hur chefer och medarbetares psykiska hälsa påverkas. Bland annat vägledning för psykisk hälsa, vägledning vid samvetsstress, vägledning för återhämtning samt 10 råd från forskare om att motverka psykisk ohälsa.

  Vägledningarna och råden är fortfarande aktuella och kan med fördel användas även idag.

  Stöd för chefer och HR, psykisk hälsa i kristid

 • Hur gör man när man möter individer i kris som kommer från Ukraina?

  Medarbetare och chefer i kommuner och regioner kommer att möta människor från Ukraina som upplever stor oro, rädsla och kris. Individen behöver då ett bemötande som förebygger psykisk ohälsa.

  Region Stockholms kris och katastrofpsykologi har utarbetat en beskrivning hur kriser kan visa sig och ur man kan möta dessa individer. Röda korsets information i ämnet är också värt att ta del av.

  Bemötande och krisstöd för flyktingar från Ukraina (katastrofpsykologi.se)

  Röda korset psykologisk första hjälpen

 • Hur gör man när man möter individer från Ukraina som varit med om trauma?

  SKR hade under 2016 ett samarbete med Röda korset som tog fram ett antal korta utbildningsfilmer, som fortfarande är aktuella och användbara. Filmerna baseras på Röda korsets kunskap av flyktningar som lider av trauma från krig.

  Filmerna är riktade till chefer och medarbetare för att öka kunskapen runt trauma samt ge verktyg och stöd och vård vid trauma. Här nedan finns även länk till information som medarbetar kan förmedla till personer som har varit utsatta för trauma som är översatt på flera språk bland annat Ukrainska.

  Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända

  Information om trauma och ptsd på flera språk

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.