Publicerad 4 april 2022

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar inför anställning

Utifrån situationen med Ukrainakriget har SKR här samlat aktuella frågor och svar om vad arbetsgivare behöver göra inför anställning av personer som kommer från Ukraina.

 • Har flyktingar från Ukraina möjlighet att arbeta i Sverige?

  EU har aktiverat massflyktsdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina, vilket innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

  Tillståndet ger rätt till hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina, samt har lämnat Ukraina efter den 30 oktober 2021.

  För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig på ett av Migrationsverkets servicecenter eller via Migrationsverkets e-tjänst. Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd fattas av Migrationsverket inom några dagar. Då får individen ett uppehållstillståndskort, ett UT-kort.

  Arbetsgivare måste alltid kontrollera att individen har rätt att arbeta i Sverige om man tänker anställa någon. Det ska framgå av UT-kortet att personen har arbetstillstånd. Om personen i fråga har sökt asyl ska det framgå av ett LMA-kort att personen är undantagen från kravet på arbetstillstånd och har AT-UND. Säkerställ även att identiteten överensstämmer med kortet och ta en kopia. Om du är osäker ska du kontakta Migrationsverket som hjälper dig. Det är även viktigt att kontrollera giltighetstiden för ett tidsbegränsat tillstånd. Arbetsgivare ska även göra en anmälan till Skatteverket om anställningen.

  En ukrainsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet och får en anställning, behöver ett svenskt samordningsnummer från Skatteverket.

  Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina, Skatteverket

 • Behövs utdrag från belastningsregister vid anställning av personer som kommer från länder utanför EU, såsom Ukraina? Behövs det även om personen bara varit i Sverige en kort tid och utdraget kan sakna efterfrågade uppgifter?

  Ja, om det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll måste registerutdrag uppvisas inför anställning.

  När det finns en skyldighet för arbetsgivaren att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gäller det för alla arbetssökande, praktikanter och uppdragstagare. Det gäller även för personer som nyss kommit till Sverige från länder utanför EU (oavsett vad utdraget kan visa och inte).

  Läs mer om reglerna om registerkontroll och tillämpning i SKR:s cirkulär 22:07 och 16:25.

  Cirkulär 22:07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021

  Cirkulär 16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet

  Om registerkontroll i skolan, Skolverket

  Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistren. Uppgift om personnummer, samordningsnummer eller identitetsuppgifter såsom namn och födelsedatum, behövs för att kunna begära ett utdrag från belastningsregistren hos polismyndigheten. Det är individen själv som begär utdraget och det kan ta någon vecka/veckor för individen att få ett registerutdrag från Polismyndigheten. Anställning får inte ske förrän registeruppdrag uppvisats.

  Det är viktigt att komma ihåg att registerkontrollen bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Det kan också finnas andra nödvändiga åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som bidrar till trygghet på arbetsplatsen. Det bör exempelvis finnas rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras i arbetet. Det är också viktigt att man har en dialog kring frågor om säkerhet på arbetsplatsen.

 • Behövs registerutdrag vid tillfälliga anställningar till evakueringsboenden?

  Det finns inget lagkrav om registerkontroll vid anställning eller av anställda på evakueringsboende. Registerkontroll på evakueringsboende är en möjlighet (och inte en skyldighet) enligt lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

  SKR:s rekommenderar ändå att arbetsgivaren gör en registerkontroll om det finns barn på boendet.

  Läs mer om när registerutdrag krävs i SKR:s cirkulär 16:25 och 22:07.

  Cirkulär 16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet

  Cirkulär 22:07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021

  Om det tar tid att få på plats nyanställd personal till evakueringsboendet kan kommunen behöva säkra bemanningen på annat sätt. Läs mer om verktyg för att säkra bemanningen under frågan ”Vad har arbetsgivaren för verktyg för att säkra och förstärka bemanningen?”.

 • Om arbetsgivaren anställer personer för att hjälpa till med insatsen runt flyktingar som kommer från Ukraina, vilket kollektivavtal tillämpas då?

  Det finns många frivilliga personer som vill hjälpa till med insatserna runt flyktingar som kommer från Ukraina. Om arbetsgivaren avser nyanställa någon av dem, behöver arbetsgivaren först bedöma om någon annan arbetstagare kan ha anspråk på anställningen, exempelvis genom företrädesrätt.

  Arbetsgivare behöver sedan bedöma innehållet i det tänkta arbetet i anställningen. Är det fråga om enklare arbetsuppgifter, till exempel utdelning av mat, dryck, kläder eller städning på boende, då är HÖK 20 Kommunal /Allmänna Bestämmelser (AB) det mest lämpade kollektivavtalet. Rör det sig istället om mer administrativa arbetsuppgifter, då är istället HÖK 20 OFR AKV/AB mer lämpligt. Anställningsformen blir någon form av visstidsanställning, utifrån verksamhetens behov. Löneform styrs av bestämmelserna i AB.

  Några särskilda lokala kollektivavtal behöver inte träffas för att anställa denna grupp. Anställningarna ska inte heller kopplas till avtalet om Räddningstjänst i beredskap, Krislägesavtalet, BEA eller övriga kollektivavtal vid sidan av HÖK.

  För organisationer tillhörande Sobona och som omfattas av något av Sobonas Branschöverenskommelser (BÖK), bör BÖK tillämpas för sådana anställningsavtal.

 • Kan man ställa krav på vaccination om man anställer de som kommer från Ukraina?

  Krav på vaccination, även vid nyanställning, har SKR under pandemin skrivit flera FAQ om. Rådgivningen är densamma även vid anställning av de som nyligen kommit från Ukraina.

  Läs mer nedan:

  Frågor och svar om arbetsgivares ansvar - vaccination

 • Vilket anställningsstöd kan arbetsgivare få från Arbetsförmedlingen för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

   För personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen, kan arbetsgivare få följande ekonomiskt stöd:

  • Nystartsjobb
  • Yrkesintroduktionsanställning
  • Introduktionsjobb

  Stöd kan även beviljas till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

  Att anställa en person från Ukraina, Arbetsförmedlingen

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.