Publicerad 28 juni 2022

Ansvariga myndigheter för Sveriges hantering av Ukrainakriget och dess konsekvenser

Flera myndigheter bär ansvaret för Sveriges hantering av Ukrainakriget och dess konsekvenser.

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd. Migrationsverket har huvudansvaret för mottagande och bistånd till skyddsbehövande från Ukraina.

Migrationsverkets information riktad till personer som kommer från Ukraina

Migrationsverkets information riktad till allmänheten om massflyktsdirektivet

Migrationsverkets information till kommuner om massflyktsdirektivet

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samordnar den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. I rollen ingår också att fullgöra uppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet för att svara mot behov som identifieras inom EU:s samarbete.

Socialstyrelsens samlade information med anledning av kriget i Ukraina

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

MSB stödjer berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd beredskap. Mynidgheten ger råd till myndigheter och företag, och har samlat information för privatpersoner om det säkerhetspolitiska läget.

MSBs samlade information om kriget i Ukraina

Skolverket

Barn och ungdomar från Ukraina omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet och har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Skolverket har den samlade informationen.

Nyanlända barn och elever från Ukraina

Jämställdhetsmyndigheten

I samband med flyktingströmmar ökar risken för prostitution, människohandel och andra former av våld. Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. De har stöd för yrkesverksamma samt information direkt riktad till flyktingar.

Till dig som möter människor på flykt från Ukraina

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Länstyrelsen

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.