Publicerad 15 juni 2023

Information med anledning av kriget i Ukraina

Information för kommuner och regioner om SKR:s arbete.

SKR:s roll

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.

Lagstiftning om jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande gäller från 1 juli

Genom beslut om ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., ska kommuner, efter anvisning från Migrationsverket, ordna boende för massflyktingar.

I en ny förordning som publicerades den 28 juni 2022 finns kompletterande regler om anvisningar. Regeringen har även beslutat om ändringar i den så kallade asylersättningsförordningen som reglerar den statliga ersättningen till kommuner för boendeuppdraget.

Förordning (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Information om boendeuppdraget och anvisningssystemet finns på Migrationsverkets webb.

Nu är besluten fattade som banar väg för en jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan kommunerna, Migrationsverket

Statistik om åldersgrupper uppdelat per kommun

Migrationsverket har statistik om skyddsbehövande från Ukraina uppdelat på åldersgrupper per kommun.

Sökande från Ukraina, Migrationsverket

Uttalande till stöd för Ukraina

Uttalande till stöd för Ukrainas kommuner

Kongressen fördömde Rysslands krig mot Ukraina

Europarådets kongress fördömer Rysslands invasion

Kommun- och regionförbund i Europa till stöd för Ukraina

Bloggar från SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.