Publicerad 2 februari 2023

Våld i nära relation, hedersrelaterat våld – stöd för socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sedan 2021 har socialtjänsten även ansvar för våldsutövare.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck orsakar stort lidande för de som drabbas. Ibland kan stödet från samhället utgöra skillnaden mellan liv och död.

Seminarium om nya föreskrifter om våld i nära relation

Sedan 1 november 2022 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation. I september 2022 arrangerade SKR och Socialstyrelsen ett seminarium om de viktigaste förändringarna ur socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens perspektiv. Seminariet kan ses i efterhand.

Seminarium: Nya föreskrifter om våld i nära relation

Nytt ansvar för våldsutövare

Sedan augusti 2021 har socialtjänsten ett nytt ansvar att ”verka för att det som utövar våld mot närstående ska ändra beteende”. SKR har tagit fram frågor och svar om nya lagstiftningen samt stöd hur kommuner och regioner kan stärka arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum.

Förändringsarbete med våldsutövare

Hedersrelaterat våld och förtryck

Helen Olsson, lektor vid Karlstad universitet, har gjort en intervjustudie om hur unga kvinnor som lever med hedersförtryck upplever stödet från socialtjänsten. Vilka behov har målgruppen, och vad är viktigt i kontakten med socialsekreterare? Föreläsningen spelades in under SKR:s konferens om hedersrelaterad brottslighet april 2022. Filmen är 23 min lång.

Seminarium om hedersvåld och jämställdhet

I december 2022 höll SKR ett seminarium om hur socialtjänsten kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom ett stärkt jämställdhetsarbete. Medverkar gör bland annat Rúna í Baianstovu, lektor vid Örebro universitet, Origos resursteam i Stockholm samt Shanazi hjältar i Gävle kommun. Delar av seminariet kan ses i efterhand.

Seminarium: Socialtjänst, hedersvåld och jämställdhet

Vård- och insatsprogram och stöd för reflektion

SKR:s Uppdrag Psykisk Hälsa har integrerat kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck i de vård- och insatsprogram för psykisk hälsa som används av vården, skolan och socialtjänsten. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma att tidigt upptäcka och stödja utsatta. Projektet har även tagit fram material som kan användas för reflektion i arbetsgrupper.

Hedersrelaterat våld och förtryck, Uppdrag Psykisk Hälsa

Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar. Det finns även information om det nya barnfridsbrottet samt stöd om att hålla svåra samtal med barn.

Barn och våld

Boende för våldsutsatta

Vad innebär regeringens aviserade reform för skyddat boende? Måste skyddat boende upphandlas? Vad kan kommuner och allmännytta göra för att underlätta möjligheten till stadigvarande boende? SKR har tagit fram frågor och svar samt lärande exempel.

Skyddat boende och stadigvarande boende för våldsutsatta

Framgångsfaktorer i kommuner

Vad behövs för att kommuners arbete mot våld i nära relation ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKR:s skrift om framgångsfaktorer ger konkreta tips om vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra. I skriften identifieras fem faktorer:

  • många vägar in
  • direkt och adekvat stöd och hjälp
  • integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
  • samverkan med andra samhällsaktörer
  • nationellt stöd

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Individbaserad systematisk uppföljning

Genom att systematiskt följa upp insatser på individnivå, kan socialtjänsten få bättre kunskap målgruppen och om stödet gör någon skillnad – kunskap som kan användas för att förbättra stödet. 2021-2023 genomför SKR ett projekt om individbaserad uppföljning på kvinnofridsområdet för kommuner. SKR har även samlat lärdomar från den omgång av projektet som genomfördes 2019-2020.

SU-Kvinnofrid – projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

SKR:s kvinnofridsnätverk – dela erfarenheter

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med våld in nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information från nationell nivå och möjlighet att dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet.

Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR:s kvinnofridssatsning och regionala utvecklingsledare

Åren 2021-2023 genomför SKR en särskild kvinnofridssatsning där stöd till socialtjänsten ingår. Bland annat finansierar satsningen utvecklingsledare i varje län, som stödjer kommunerna att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

SKR:s kvinnofridssatsning och kontaktuppgifter till utvecklingsledare

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.