Publicerad 2 april 2024

Överenskommelse om omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse under 2024 för att förbereda kommunerna inför den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft juli 2025. Syftet är att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

Överenskommelse Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst 2024 (PDF) Pdf, 326 kB.

Överenskommelsens två områden

Överenskommelsen har två prioriterade områden 2024.

En förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst

Parterna är överens om att socialtjänsten behöver få förutsättningar att ställa om till en mer förebyggande socialtjänst där insatser ges tidigare och på ett enklare sätt än idag. Det handlar också om göra det lättare att komma i kontakt med socialtjänsten.

En kunskapsbaserad socialtjänst

Parterna är överens om att stärka arbetet med en kunskapsbaserad socialtjänst, där bästa tillgängliga kunskap används och där ny kunskap kontinuerligt utvecklas, sprids och omsätts av professionen.

SKR:s arbete

SKR:s fokus 2024 är att stödja kommunerna att förbereda verksamheterna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft. Ambitionen är att en kommande överenskommelse blir mer långsiktig.

Under 2024 ska SKR bland annat stödja samverkan, lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och stödja utveckling av lättillgängliga och förebyggande arbetssätt. SKR ska även verka för uppföljning och analys som är av intresse för fler, och stödja kommuner att samverka för att ta fram länsvisa läges- och behovsanalyser.

Medel till SKR

För överenskommelsen får SKR 20 miljoner kronor 2024.

Medel till kommuner

Utöver medel till SKR för överenskommelsen, har regeringen aviserat att kommunerna ska få medel för omställning till nya lagen. Dessa medel har inte förhandlats med SKR.

Medel 2024

Den 1 februari 2024 beslutade regeringen att Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag om 200 miljoner kronor till kommuner för år 2024. Medlen fördelas med 650 000 kronor per kommun och får användas för läges- och behovsanalyser och planering inför den nya socialtjänstlagen.

Pressmeddelande: överenskommelse med SKR samt statsbidrag till kommuner, regeringen

Statsbidrag för införandet av en ny socialtjänstlag, Socialstyrelsen

Medel kommande år

Utöver det har regeringen aviserat om ytterligare medel till kommuner kommande år:

  • År 2025: 1,2 miljarder kronor
  • År 2026-2028: 2,2 miljarder kronor årligen

Pressmeddelande: Ny socialtjänstlag, satsningar i budgetpropositionen 2024, regeringen

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.