Publicerad 24 november 2022

Personcentrerad social omsorg

Personcentrerad social omsorg är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan omsorgen både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Exempel på dessa arbetssätt är Individens Behov I Centrum (IBIC) samt Barns Behov i Centrum (BBIC).

Individens Behov I Centrum, IBIC

IBIC utgår från individens behov, resurser och mål inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC bygger på ICF som är WHO:s klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. På så sätt kan individens nuvarande förmågor och behov av stöd och hjälp beskrivas.

IBIC

Barns Behov i Centrum (BBIC)

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Barns behov i centrum (BBIC), Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.