Publicerad 23 april 2024

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.​

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har nästan 95 % av alla kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan.

Yrkesresans webbplats och lärplattform

Yrkesresor för flera verksamhetsområden

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Olika RSS:er ansvarar för innehåll och produktion av resorna. 

Regionalt genomförande

Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens. Det finns regionala projektledare i alla län (RSS) som ansvarar för det regionala genomförandet och som håller kontakten med kommunerna i sitt län.

Digital samarbetsyta

Alla anslutna kommuner, RSS:er och andra aktörer är välkomna till SKR:s digitala yta Samarbetsrum. Här samlar vi all information om det pågående arbetet med Yrkesresan. Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret på webbsidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

Fortfarande möjligt att ansluta

Hittills har nästan 95 % av landets kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan, och det finns fortfarande möjlighet för fler kommuner att vara med.

Så går det till att ansluta en kommun till Yrkesresan

Film: Yrkesresan - kvalitet i varje möte

I filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka fyra minuter lång.

Informationsansvarig

  • Ulrika Freiholtz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.