Publicerad 12 mars 2021

Huvudmannagruppen

Huvudmannagruppen arbetar för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.

Arbetet i Huvudmannagruppen leds av Rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp samråder med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Ledamöterna utses av regeringen på förslag från SKR.

Huvudmannagruppens ledamöter

Kommunrepresentanter socialtjänst

 • Erik Pelling (S), Uppsala kommun
 • Jan Björklund (S), Helsingborgs stad
 • Arion Chryssafis (M), Solna stad
 • Marina Johansson (S), Göteborgs stad
 • Ulrika Edman (V), Umeå kommun
 • Lise-lotte Fager (KD), Linköpings kommun
 • Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun
 • Agneta Luttorp (MP), Västerås kommun
 • Heléne Åkerlind (L), Gävle kommun
 • Angelica Karlsson (C), Lessebo kommun

Regionrepresentanter hälso- och sjukvård

 • Lars Holmin (M), Västra Götalandsregionen
 • Anna Starbrink (L), Region Stockholm
 • Stefan Lamme (M), Region Skåne
 • Monica Johansson (S), Region Sörmland
 • Torbjörn Holmqvist (S), Region Östergötland
 • Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.