Publicerad 8 mars 2024

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29

Styrelsen för SKR beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Följande områden behandlas i handlingsplanen:

 • Synen på missbruk
 • Lättillgänglighet
 • Samverkan, samordning och delaktighet
 • Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
 • Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Kunskapsutveckling

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående:

Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år

Kunskapsunderlag

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen

Rapporten följer handlingsplanens beslutsdel men är mer fördjupande och förklarande. Här finns även lärande exempel. Skriften ska ses som både som kunskapsunderlag och inspiration till lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen (PDF) Pdf, 1 MB.

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger

Rapporten beskriver de nya psykoaktiva substanserna, så kallade nätdroger (NPS), hur de produceras, distribueras och används. Skriften innehåller även förslag på åtgärder.

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger (PDF) Pdf, 649 kB.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Zophia Mellgren
  Handläggare
 • Mikael Malm
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.