Publicerad 17 februari 2023

Covid-19 inom funktionshinderomsorgen

Här samlar SKR stöd samt frågor och svar inom funktionshinderområdet med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande och är ett komplement till myndigheters rekommendationer och stödmaterial.

Checklista för LSS-boende

Hur kan LSS-boenden förhindra smittspridning och hitta en balans mellan försiktighetsåtgärder och aktiviteter så att vardagen blir så bra som möjligt för de boende? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Checklista för att förhindra smittspridning, LSS-boende (PDF) Pdf, 242 kB.

Utbildning basala hygienrutiner funktionshinderomsorgen

Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad utbildning för basala hygienrutiner som riktar sig speciellt för personal inom äldre- och funktionhinderomsorgen. Utbildningen är skapad för att kunna användas i det dagliga arbetet både under pandemin och efter.

Socialstyrelsens utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Stöd att prata om covid-19

För dig som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism finns ett stödmaterial om hur du kan prata om covid-19. Materialet har tagits fram av SKR, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism (PDF) Pdf, 757 kB.

Frågor och svar

 • Var hittar jag tillgänglig information med anledning av covid-19?

  Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat tillgänglig information med anledning av det nya coronaviruset, till exempel lättläst, teckenspråkstolkad information och bildstöd.

  Tillgänglig information, Myndigheten för delaktighet

 • Får LSS-boenden införa besöksförbud?

  Nej, det går inte att ha besöksförbud på hela LSS-boendet, då varje lägenhet är personens egen bostad. Är någon individ smittad kan restriktioner behöva införas i gemensamhetsutrymmena för att minska risken för att andra blir smittade. Personer som själva har symtom eller är i riskgrupp ska inte heller besöka boendet.

  Det är viktigt att personalen stöttar de boende att ha kontakt på annat sätt än fysiska möten, till exempel att ta en promenad utomhus eller att ha kontakt med närstående via dator eller telefon. Det är också viktigt att föra dialog med närstående om risker för smittspridning och hur de på bästa sätt ändå kan hålla kontakten och träffas.

 • Hur kan vi minska oro om LSS-verksamheter behöver stänga eller dela lokaler vid personalbrist?

  För varje brukare behöver verksamheten göra individuella bedömningar för att se vilket stöd hen behöver. Det är också viktigt att ha bra samverkan med närstående och mellan verksamheter så att man kan hjälpas åt så att den brukaren och hens familj får det stöd de behöver.

 • Var hittar jag utbildningsmaterial för introduktion för nyanställda och vikarier?

  Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram ett introduktionspaket för ny personal som vill arbeta i äldre- och funktionshinderomsorg.

  Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

Personlig assistans

 • Vad gäller för sjuklöner för personliga assistenter från december 2021 till mars 2022?

  Från december 2021 till sista mars 2022 ger staten (Försäkringskassan) ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt. SKR föreslår att kommunerna hanterar sjuklöner för personliga assistenter på följande sätt:

  Kommunen begär in dokument kring sjuklöner från företaget som vanligt. Kommunen ska bara betala ut den del av sjuklönekostnaden som Försäkringskassan inte ersätter. Den delen ingår inte i kommunens sjuklönekostnad som redovisas i arbetsgivarens deklaration.

  Företaget redovisar sin totala lönesumma (för hela företaget) och gör en uträkning av den sjuklönekostnaden som företaget fakturerar kommunen. Uträkningen görs enligt den procentfördelning som regeringen bestämt (se tabell nedan).

  Merkostnader så som kollektivavtalad semesterersättning och kollektivavtalade sociala avgifter ersätts som vanligt av kommunen.

  Coronaviruset - det här gäller, Försäkringskassan

  Procentfördelning sjuklönekostnad

  Lönesumma under månaden

  Sjuklönekostnaden ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma

  högst 250 000

  0,35%

  250 000-500 000

  0,63%

  500 000-1000 000

  0,77%

  1 000 000-1 667 000

  0,86%

  Över 1 667 000

  1,07%

  Exempel 1

  Ett mindre företag med 100 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

  Exempel 2

  Ett företag med 700 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen 5 390 kronor i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

  Exempel 3

  Ett företag som är verksamt i tre kommuner har 2 000 000 kr i månatlig lönesumma. Deras totala sjuklönesumma uppgår till 42 800 kr, varav staten tar 21 400 kr och resterande ersätts av kommunerna. 50% av företagets sjuklönekostnader ska i det aktuella fallet ersättas av kommunerna. Sjuklönesummorna för respektive kommun är:

  • Kommun A: 20 000 – Företaget ersätts med 20 000*0,5 = 10 000 kr.
  • Kommun B: 15 000 - Företaget ersätts med 15 000*0,5 = 7 500 kr.
  • Kommun C: 7 800 - Företaget ersätts med 7 800*0,5 = 3 900 kr.

  Respektive kommun behöver få information om företagets sjuklönekostnader i sin kommun, företagets totala sjuklönekostnader samt totala lönekostnader. Uppgifter om sjuklönekostnader för övriga kommuner behövs inte.

 • Vad gäller för sjuklöner för personliga assistenter oktober – december 2021?

  Från och med oktober återgår sjuklöneersättningarna till det normala systemet. Kommunerna är ansvariga för att ersätta sjuklöner som vanligt.

 • Vad gällde för sjuklöner för personliga assistenter augusti 2020 – september 2021?

  Från augusti 2020 till och med 30 september 2021 gav staten (Försäkringskassan) ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt. SKR föreslår att kommunerna hanterar utbetalning av sjuklöner för personliga assistenter på följande sätt:

  Kommunen begär in dokument kring sjuklöner från företaget som vanligt. Kommunen ska bara betala ut den del av sjuklönekostnaden som Försäkringskassan inte ersätter. Den delen ingår inte i kommunens sjuklönekostnad som redovisas i arbetsgivarens deklaration.

  Företaget redovisar sin totala lönesumma (för hela företaget) och gör en uträkning av den sjuklönekostnaden som företaget fakturerar kommunen. Uträkningen görs enligt den procentfördelning som regeringen bestämt (se tabell nedan).

  Observera att företaget ska räkna sin totala lönesumma, inte per ärende. Men kommunen ska faktureras för respektive ärende. Företaget begär sedan ersättning från Försäkringskassan. Merkostnader som kollektivavtalad semesterersättning och kollektivavtalade sociala avgifter ersätts som vanligt av kommunen. 

  Procentfördelning sjuklönekostnad

  Lönesumma under månaden

  Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma

  högst 250 000

  0,35%

  250 000 – 500 000

  0,63%

  500 000 -1 000 000

  0,77%

  1 000 000 –1 667 000

  0,86%

  över 1 667 000

  1,07%

  Exempel 1

  Ett mindre företag med 100 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

  Exempel 2

  Ett företag med 700 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen 5 390 kronor i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

  Exempel 3

  Ett företag som är verksamt i tre kommuner har 2 000 000 kr i månatlig lönesumma. Deras totala sjuklönesumma uppgår till 42 800 kr, varav staten tar 21 400 kr och resterande ersätts av kommunerna. 50% av företagets sjuklönekostnader ska i det aktuella fallet ersättas av kommunerna. Sjuklönesummorna för respektive kommun är:

  • Kommun A: 20 000 – Företaget ersätts med 20 000*0,5 = 10 000 kr.
  • Kommun B: 15 000 - Företaget ersätts med 15 000*0,5 = 7 500 kr.
  • Kommun C: 7 800 - Företaget ersätts med 7 800*0,5 = 3 900 kr.

  Respektive kommun behöver få information om företagets sjuklönekostnader i sin kommun, företagets totala sjuklönekostnader samt totala lönekostnader. Uppgifter om sjuklönekostnader för övriga kommuner behövs inte.

  Sjuklöner, regeringens information om åtgärder inom sjukförsäkringen

 • Vad gäller för övertid om assistenter behöver arbeta mer än vanligt?

  Hos försäkringskassan finns information om vad som gäller för beräkningsperiod eller övertid. Olika regler gäller beroende på var assistenten är anställd.

  Försäkringskassans information för assistansanordnare

Daglig verksamhet

 • Får kommunen stänga daglig verksamhet under pandemin?

  Kommunen får tillfälligt stänga en daglig verksamhet om skälen är att skydda brukare och minska risken för smittspridning. Du måste göra en riskbedömning innan beslut tas. Men det är viktigt att kommunen ser till att brukaren ändå får en meningsfull sysselsättning utifrån sina behov och önskemål.

 • Vilka alternativ till sysselsättning kan tillfälligt ersätta daglig verksamhet?

  Personal på daglig verksamhet kan ha dagliga digitala träffar med brukarna. Vissa arbetsutgifter kanske också kan göras på distans. Personalen på daglig verksamhet, på boendet eller den personliga assistenten kan även ordna utomhusaktiviteter där det är lättare att hålla avstånd.

Om skolor stängs

 • Hur kan kommunen säkerställa stöd till barn och unga med funktionsnedsättning om skolor stängs?

  Skolverket rekommenderar att särskolor ska hålla öppet. Men om situationen blir sådan att verksamheten behöver stänga eller skalas ner, till exempel på grund av personalbrist, behöver skolan och kommunens LSS-verksamheter samverka. Tillsammans med barnet/ungdomen och familjen behöver de göra en individuell planering. Kanske kan vissa elever ändå få vara i skolans lokaler, men tillsammans med personal från LSS-verksamheten, så att de är i en miljö de känner igen.

 • Täcker föräldraansvaret barn med LSS-insatser i de fall barnet inte går till skolan för att de tillhör riskgrupp?

  Om barnet har rätt till utökad assistans eller om stöd ingår i föräldraansvaret måste bedömas individuellt. I bedömningen behöver kommunen se till barnets behov och familjens situation.

  Om kommunen beviljar utökade timmar för assistans, tänk på att tidsbegränsa beslutet och tydliggör att det gäller under tiden för pandemin.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrika Lifvakt
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.