Publicerad 29 februari 2024

Aktiviteter och boende för äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer, ökar också behovet av kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner.

I dagsläget saknas ofta både kunskaper och åtgärder när det gäller aktiviteter och boende för äldre personer med IF.

Projekt "Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning"

Det nationella projektet har tagit fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med  intellektuell funktionsnedsättning (IF) samt metodstöd för att andra kommuner som vill arbeta med dessa frågor kan ges stöd. Projektet delfinansierades av bland annat SKR.

Projekt Gott liv som äldre med IF

Målet var att öka kunskap om åldrande, sprida goda exempel och öka delaktigheten hos äldre med IF.

Skrift med projektets samlade erfarenheter och metodstöd

I skriften är kunskapen från projektet samlad. Här finns även metodstöd för flytt och pension. Den finns även i en lättläst version.

Skrift Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Skrift Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning - lättläst version

Fullversionen av skriften innehåller följande områden:

 • Att åldras med IF - utmaningar
 • Goda exempel från kommuner om boende och sysselsättning
 • Lagar och styrdokument
 • Ekonomi för personer med IF som går i pension
 • Utbildning av seniorexperter
 • Vad är egentligen  intellektuell funktionsnedsättning (IF)
 • Pedagogik - hur förbereder man inför förändringar
 • Metodstöd - att flytta
 • Metodstöd - att gå i pension
 • Vad säger personerna själva?
 • Litteratur och länkar

Film – slutsatser och lärdomar från projektet

Den 14 mars 2023 arrangerades en förmiddag där slutsatser och lärdomar från projektet "Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning" presenterades. Bland annat presenterades metoder för att lyssna in personer med IF:s synpunkter på vilket stöd de behöver, olika typer av boende samt vilka aktiviteter de önskar som pensionärer. Filmen är cirka två timmar.

Hållpunkter/tidsangivelser i filmen:

 • Start Anna Thomsson, moderator, inleder dagen
 • 4:13 Anna Thomsson samtalar med Conny Bergqvist, en av de utbildade seniorexperterna med IF
 • 29:17 Kia Mundebo om projektet och åldrande och IF
 • 1.07:20 Anna Thomsson introducerar Cecilia Olsson, expert specialpedagogik
 • 1.08:37 Film om seniorexperterna på alla fyra orter
 • 1.12:40 Cecilia Olsson föreläser om tydliggörande pedagogik och delaktighet
 • 1.35:00 Kia Mundebo sammanfattar och berättar lite om nästa projekt
 • 1.39:40 Anna Thomsson och Kia Mundebo samtalar om projektet och de behov som finns
 • 1.44:00 Diskussion med Karin Flyckt, Socialstyrelsen och Judith Timoney, Riksförbundet FUB
 • 2.00.04 Avslut

Om projektet

Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektägare är Länsförbundet FUB Västmanland och projektet delfinansieras av bland annat SKR. Projekttiden var tre år och det avslutades i december 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.