Publicerad 10 februari 2023

Skattningsverktyget LIKA Socialtjänst för digitalisering

För att underlätta digitaliseringen av social omsorg finns skattningsverktyget LIKA Socialtjänst som kartlägger nuläget och hjälper till att ta fram en handlingsplan.

LIKA socialtjänst är ett självskattningsverktyg där kommuner skattar hur långt verksamheten kommit i sin digitalisering inom områdena ledning, infrastruktur, kompetens och användning.

Verktyget skapar en förståelse för verksamhetens nuläge och behov. Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Genom att använda LIKA Socialtjänst får kommunerna stöd i att:

 • genomföra en systematisk genomgång av sakområden som är viktiga för att införa och använda digital teknik
 • prioritera vad som behöver åtgärdas först
 • ta fram åtgärder utifrån de förslag på åtgärder som verktyget ger
 • göra kontinuerliga uppföljningar
 • dokumentera.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Vad är DIMIOS?

DiMiOs är ett annat verktyg som kan användas av offentlig verksamhet för att uppskatta digitaliseringen inom till exempel en kommun. DiMiOs är framtagen av Göteborgs universitet på uppdrag av Näringsdepartementet och mäter organisationens digitala mognad och arv men ger inte förslag på aktiviteter. DiMiOs är ett verktyg för kommunen som helhet.

Skillnaden mellan verktygen är att LIKA socialtjänst ger förslag på aktiviteter till en handlingsplan och bygger på "best practice". Dessutom ger LIKA är möjligheter till dialog med ledningsgrupper inom socialtjänsten.

Båda verktygen bygger på att medarbetare ska värdera indikatorerna i grupp eller enskilt. Dialogen kring indikatorerna är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläget och en grund till fortsatt planering för utveckling.

DiMiOs- digital förvaltning

Kom igång med LIKA Socialtjänst

LIKA Socialtjänst består av tre delar: egenvärdering, sammanfattning och handlingsplan. För att komma igång med LIKA behöver ledningsgruppen och medarbetare som arbetar med digitalisering göra värderingen tillsammans för att kunna ta fram en handlingsplan.

 • Besluta om att förvaltningen ska använda verktyget.
 • Utse en ansvarig.
 • Ta fram en plan för hur resultat av värderingar ska användas och implementeras i organisationens ordinarie struktur.
 • Förbered hur kommunen ska genomföra kartläggning och resultatanalys.
 • Skapa och besluta om handlingsplan. Följ upp kontinuerligt.

Vägledning och verktyg

Inspirationsfilm om LIKA Socialtjänst

I januari 2022 lanserades version 4.0 av LIKA socialtjänst.

I samband med lanseringen av version 3.0 togs en kort inspirationsfilm har tagits fram om hur verktyget kan användas på en lokal och regional nivå. Filmen är cirka 7 minuter lång.

Podden om välfärdsteknik

Avsnitt två i Podden om välfärdsteknik handlar om kartläggningsverktyget LIKA och hur det används. Medverkar gör Ann-Charlotte Klarén, projektledare, SKR och Sandra West, utvecklingsledare digitalisering, Lunds kommun om ämnet.

Podden om välfärdsteknik avsnitt 3, Vad innebär kartläggningsverktyget LIKA?

Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten.

Webbverktyget E-hälsa, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

 • Pani Hormatipour
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.