Publicerad 16 oktober 2023

Skattningsverktyget LIKA Socialtjänst för digitalisering

SKR har beslutat att avveckla LIKA Socialtjänst från 31 december 2023.

LIKA Socialtjänst skapades för att konkret stödja socialtjänsten i arbetet med digitalisering. Idag är läget och förutsättningarna för socialtjänstens digitalisering förändrat och SKR prioriterar att stödja i andra delar av socialtjänstens digitalisering.

LIKA Socialtjänst kommer därför att avvecklas den 31 december 2023. Fram till dess kommer det gå att hämta ut data och resultat från tidigare mätningar.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Frågor och svar om avveckling av LIKA socialtjänst

 • Varför vill SKR inte prioritera en uppdatering av LIKA?

  LIKA Socialtjänst skapades för att konkret stödja socialtjänstens i arbetet med digitalisering. Idag är läget och förutsättningarna för socialtjänstens digitalisering en annan och SKR prioriterar att stödja i andra delar av socialtjänstens digitalisering. SKR har även avvecklat LIKA Ledning under våren 2023 som var för skolans digitalisering, av samma anledning.

  Lika ledning

 • Kommer verktyget att ersättas med något?

  Nej, SKR kommer inte att ersätta LIKA Socialtjänst med något annat likvärdigt verktyg. SKR erbjuder flera andra stöd till medlemmarna gällande arbetet med socialtjänstens digitalisering. Tips är att även titta på DiMiOS-modellen som är ett verktyget för kommuner och regioner i arbetet med att utveckla den digitala mognaden.

  Digitalisering socialtjänst

  Välfärdsteknik

 • Vad händer med vår data? Vad händer med de personuppgifter som finns på sidan/i verktyget?

  All data kommer att raderas. Observera att SKR inte kommer inte ta ut några rapporter, det är upp till respektive användare att göra.

  Rapporter går att hämta ut verktyget fram till och med den 31 december 2023.

Andra verktyg inom digitalisering

DiMiOs

DiMiOs är ett verktyg som kan användas av offentlig verksamhet för att uppskatta digitaliseringen inom till exempel en kommun.

DiMiOs är framtagen av Göteborgs universitet på uppdrag av Näringsdepartementet och mäter organisationens digitala mognad och arv men ger inte förslag på aktiviteter.

DiMiOs är ett verktyg för kommunen som helhet och bygger på att medarbetare ska värdera indikatorerna i grupp eller enskilt. Dialogen kring indikatorerna är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläget och en grund till fortsatt planering för utveckling.DiMiOs, digital förvaltning

Digital mognad

Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten.

Webbverktyget E-hälsa, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.