Publicerad 6 maj 2024

Verksamhetssystem för socialtjänsten

Genom att ställa likvärdiga krav på leverantörer och standardisera teknik och arbetssätt bidrar både kommuner och leverantörer till en mer effektiv socialtjänst.

Verksamhetssystem för socialtjänsten lever inte alltid upp till kommunernas förväntningar, och få nyttjar systemens möjligheter fullt ut. SKR:s projekt Verksamhetssystem för socialtjänsten samarbetar med kommuner, leverantörer och branschorganisationer för att standardisera grundläggande funktioner i dagens system.

Målet är inte en ny nationell lösning, utan att optimera användningen av befintliga system och informationsutbyte med andra system som välfärdsteknik och hälso- och sjukvårdens journaler.

Projektet stödjs av hälften av Sveriges kommuner

Om en standardisering ska vara möjlig är det nödvändigt att det finns en bred stöttning från kommunerna. Därför är en stor del av Sveriges kommuner med och finansierar och stödjer projektet.
Kommuner som är med i projektet Utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem

Intresserad av att delta i projektet?

Om din kommun är intresserad av att ansluta sig till projektet är ni välkomna att kontakta SKR via Kontaktformuläret längst ner på den här webbsidan.

Stödmaterial

Här har vi samlat stödmaterial som riktar sig till både er som upphandlar, implementerar, förvaltar och vidareutvecklar verksamhetssystemen för socialtjänsten.

Stödmaterial verksamhetssystem

Gemensamt arbete för bättre verksamhetssystem

När kommunerna agerar mer likvärdigt blir vi bättre och tydligare beställare. Detta möjliggör att leverantörerna kan fokusera på framtida utveckling istället för att anpassa sina lösningar för varje enskild kommun.

Bristande standardisering i systemen bidrar idag till flera olika problem för kommunerna. Det gör det svårare att

 • överföra information mellan system,
 • få ut data för statistik och analys,
 • samarbeta över organisationsgränser.

Bristerna handlar om avsaknad av teknisk standardisering, till exempel hur användare autentiserar sig. Det handlar också om olika juridiska tolkningar och skillnader i informatik och termer och begrepp mellan kommuner. Det kan röra sig om vad kommunen väljer att kalla sina insatser eller vilka sökord som medarbetarna ska dokumentera kring i journalen.

Standardisering kräver samordning

Ökad standardisering är något som både leverantörer och kommuner kan verka för, men det kräver samordning. Genom att arbeta med de tre övergripande målen – kravbibliotek, branschstandarder och kommunstandarder – kan projektet åstadkomma en långsiktig förändring.

Kommuner och leverantörer kommer behöva göra kompromisser och anpassa sig till ett mer lika sätt att arbeta och bygga system. Projektet ska stötta det arbetet. Standardisering där det är nödvändigt och viktigt skapar ett utrymme för innovation och utveckling där det ger allra mest nytta.

SKR, Inera och Adda har etablerat ett samarbete med branschorganisationerna Tech Sverige och Swedish Medtech, samt de leverantörer som idag har avtal med kommunerna:

 • Alfa eCare
 • Cambio
 • CGI
 • Pulsen Omsorg
 • TietoEvry

Det finns fler leverantörer med tjänster och produkter som skulle kunna bli aktuella. Men samarbetet avgränsar sig idag till att ha en dialog med dessa för att säkerställa störst nytta till de kommuner som finansierar projektet.

Samordnas med Handslag för digitalisering

Kommunerna har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Projektet kring verksamhetssystem för socialtjänst är inte en del av Handslaget, men arbetet samordnas för att skapa gemensam nytta och tydlighet. Exempel på initiativ i Handslaget som har en nära koppling till projektet och där samordning sker:

 • Gemensam informationsförsörjning (GIF), ekonomiskt bistånd,
 • Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten
 • Nationell identitets- och behörighetsfederation.

Handslag för digitalisering | SKR

Gemensam informationsförsörjning (GIF), ekonomiskt bistånd,

Informationsansvarig

 • Klas Nilsson
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.