Publicerad 5 juni 2024

Verktyg och utvecklingsarbeten, socialtjänstens digitalisering

SKR-koncernen erbjuder flera konkreta tjänster, som kan användas i arbetet med socialtjänstens digitalisering.

De flesta kommuner använder sig idag av flera olika digitala tjänster, som kopplas till verksamheter inom omsorg och socialtjänst. En del tjänster kan vara lokalt utvecklade eller inköpta, medan andra finns tillgängliga för alla kommuner, efter gemensam nationell utveckling eller upphandling.

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Under specifika välfärdstekniker beskrivs några tjänster som kommuner använder sig av.

Mobila trygghetslarm

Digital tillsyn

Digitala lås

Läkemedelsautomater

Inköp online

SSBTEK för ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och kan ta beslut snabbare.

SSBTEK

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Digital underrättelse är en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i verksamhetssystemet.

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Skatteverkets beskrivning för hur kommunen ansluter sig till tjänsten

FamiljehemSverige

E-tjänsten FamiljehemSverige har utvecklats för att förenkla kommunernas mottagande av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. E-tjänsten skattar intresseanmälningar och gör det lättare för kommunen att sortera och prioritera.

E-tjänsten FamiljehemSverige

Digitaliseringssnurran – beräkningsverktyg för nytta

Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram flera olika beräkningsverktyg för att beräkna och visualisera nyttan av en investering. Inom socialtjänsten handlar det om digitaliseringssnurror för hemtjänst (digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare) och socialtjänst (digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd).

Digitaliseringssnurran

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.